Rejestracja      

Aby zobaczyć starsze notki przejdź do Archiwum aktualności


  SPOTKANIE Z REKTOREM
Napisano: 2009-05-22  

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 28 maja o godzinie 14.00 w Małej Auli (Sala Lubrańskiego) odbędzie się spotkanie JM Rektora z doktorantami. Rektor będzie omawiał kwestie puli pieniędzy przeznaczonych dla doktorantów w budżecie uniwersyteckim na przyszły rok. Spotkanie jest ...

Napisał(a): I. G-M Więcej >>

  Akcja Protestacyjna
Napisano: 2009-05-15  

Podjęto decyzję o ogłoszeniu akcji protestacyjnej w związku z planowanym zmniejszeniem kwoty przeznaczonej na stypendia doktoranckie. Obecnie protest został zawieszony ze względu na podjęcie rozmów przez rektora w przedstawicielami samorządu doktoranckiego. Rozmowy mają odbyć się w poniedziełek ...

Napisał(a): I. G-M Więcej >>

  Stypendium Rodziny Kulczyków
Napisano: 2009-02-27  

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest równiez trudna sytuacja materialna kandydatów.


Napisał(a): I. G-M Więcej >>

  KOMUNIKAT DOT. AKADEMIKÓW
Napisano: 2009-02-12  

W związku z przechodzeniem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na elektroniczny system  zarządzania Axapta, od 1 marca 2009 roku listy stypendialne dla słuchaczy studiów doktoranckich sporządzane będą przez dziekanaty za pomocą Uniwersyteckiego Systemu Obsługi ...

Napisał(a): I. G-M Więcej >>

   Doktoranci II rok - egzaminy
Napisano: 2009-02-11  

Przypominamy doktorantom II roku, ze zgodnie z programem studiów są zobowiązani do zdania egazminu z wykładu lub konwersatorium z wybranej dyscypliny którego wybór powinien być skonsultowany z promotorem lub opiekunem naukowym.

...

Napisał(a): I. G-M Więcej >>

  XVIII PZHP
Napisano: 2009-02-11  

W związku z organizacją w dniach 16-19 września 2009 r. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich podjęto decyzję o utworzeniu dodatkowych dwóch sekcji oddzielnie dla doktorantów i studentów historii. Sekcja Doktorancka obradować bedzie pod hasłem: "POWRÓT DO ŹRÓDEŁ" na przestrzeni epok. Zg ...

Napisał(a): I. G-M Więcej >>

  Konferencja Naukowa
Napisano: 2009-01-27  

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej organizowanej w dniach 22-23 kwiecietnia 2009 r. przez Samorząd Doktorantów WH. Temat konferencji brzmi: Homo sum; humani nil a me alienum esse puto. Zycie codzienne wczoraj i dziś”. Zgłoszenia prosimy przysyłać ...

Napisał(a): I. G-M Więcej >>

  Komisja Ekonomicza
Napisano: 2008-11-10  

Informujemy, ze termin skłania wniosków o stypendium socjalne oraz zapomogi upływa 14 listopada 2008 roku. Wnioski nalezy składać w pokoju 107.

Jednocześnie przypominamy, ze doktorant ma prawo złozenia wniosków o zapomogę dwa razy w ciągu roku akademickiego. ...

Napisał(a): A.P. Więcej >>

  Samorząd doktorantów
Napisano: 2008-11-10  

Uprzejmie informujemy, ze w skład nowego Samorządu Doktorantów Wydziału Historycznego weszły następujące osoby:

IWONA GRZELCZAK - MIŁOŚ (IH) - przewodnicząca
grzelczak@op.pl

MAGDALENA MOSKALEWICZ (IHS) - zastępca przewodniczącej
magdamoskalewicz@gmail.com
...

Napisał(a): A.P. Więcej >>

  Stypendia UE
Napisano: 2008-10-22  

Szanowni Doktoranci!

Z przyjemnościa informujemy o najbliższym spotkaniu z cyklu
cieszącego się zwykle dużym powodzeniem wśród naukowców a szczególnie doktorantów:
"Stypendia UE i nie tylko. Możliwości finansowania stypendiów dla
doktorantów i młodych ...

Napisał(a): M. P. Więcej >>


Aby zobaczyć starsze notki przejdź do Archiwum aktualnościAll rights reserved by SKY ART | Copyright 2005 SKYART